Záložka do knihy spája školy

Záložka do knihy spája školy

Cieľ česko-slovenského projektu

Nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Žiaci na záložkách môžu ľubovoľnou technikou stvárniť svoju obľúbenú knihu. Výmenu záložiek môžu školy využiť k nadviazaniu spolupráce, kontaktov alebo poznávaniu života žiakov v Českej republike a zároveň aj ako prierezovú tému do Školského vzdelávacieho programu alebo ako súčasť školského projektu.

Na základe prihlášok sú každý rok z českých a slovenských škôl vytvorené dvojice podľa druhu a typu školy a počtu prihlásených žiakov. Následne je školám zaslaná kontaktná adresa pridelenej partnerskej školy z druhej republiky, ktoré si potom vyrobené záložky navzájom zasielajú.

Vyhodnotenie česko-slovenského projektu

Uskutočňuje sa každoročne posledný deň v mesiaci októbri. Následne Slovenská pedagogická knižnica vyzýva slovenské partnerské školy k zaslaniu informácií o priebehu celého česko-slovenského projektu a pripojení fotografií najkrajších záložiek.

Naši žiaci sa už teraz tešia na nových kamarátov z Českej republiky.

Prejsť na začiatok