Spojená škola, Bratislavská 44, 90045 Malinovo

NOVINKY

USMERNENIE O ZÁPISE DO 1. ROČNÍKA

vydané na základe
ROZHODNUTIA MINISTRA ŠKOLSTVA

Zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020.

V tomto termíne bude sprístupnená elektronická prihláška

Zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí, odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej základnej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.

Prerušenie vyučovania

Vážení rodičia a milí žiaci,

s ohľadom na vzniknutú situáciu si Vás dovoľujem informovať, že na základe rozhodnutia ministerky školstva sa

prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach
v období od 30. marca 2020 do odvolania.

OZNAM PRE RODIČOV

Rodičia žiakov majú nárok na čerpanie OČR na základe žiadosti, ktorú možno podať aj elektronicky alebo telefonicky.

Formulár OČR (DOC súbor, 2 strany, veľkosť: 0,1 MB)
Formulár OČR (PDF súbor, 2 strany, veľkosť: 0,1 MB)

Informácie o žiadosti o OČR (otvorí sa stránka www.socpoist.sk na novej karte)

Ak nemáte k dispozícii tlačiareň, napíšte žiadosť podľa vzoru rukou, podpíšte ju, odfoťte telefónom a pošlite na mailovú adresu Vašej pobočky sociálnej poisťovne:
Kontakty na pobočky (otvorí sa stránka www.socpoist.sk na novej karte)

Ďalšie informácie o žiadosti o OČR (PDF súbor, 1 strana, veľkosť: 0,2 MB)

Usmernenie MŠVVŠ SR k šíreniu koronavírusu pre školy, školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva a športové zväzy v tomto znení

Vyučovanie počas karantény

Vzhľadom k tomu, že škola má voči žiakom určité vzdelávacie záväzky, vyzvali sme žiakov a rodičov, aby  každý deň sledovali edupage prípadne maily, kde  im budú vyučujúci posielať zadania na jednotlivé predmety pre daný deň v čase do 9.00 hod. ráno. Žiaci sú povinní tieto úlohy vypracovať. Dôvodom je nestratiť vzdelávaciu kontinuitu počas karantény. Dobrať učivo viacerých  vyučovacích dní je aj pre vyučujúcich aj pre žiakov náročné a stresujúce.

O každej zmene Vás budeme včas informovať prostredníctvom webovej stránky školy alebo edupage.

Plne chápeme, že niektorí rodičia budú mať veľké problémy,  ako sa postarať o deti počas krízového režimu, avšak  vždy je  lepšie riešiť túto situáciu karanténou, ako sa obávať o zdravie rodinného príslušníka. Je neefektívne, ak škola vyhlási voľno, ale deti sa budú stretávať na iných aktivitách. Preto žiadame rodičov, aby zamedzili stretávaniu sa detí vo voľnom čase a dodržiavali preventívne opatrenia.

Spojená škola, organizačná zložka Základná škola, Bratislavská 44 v Malinove prijme do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku pre primárne vzdelávanie s nástupom ihneď.

Platové podmienky v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

SPONZORI ŠKOLY:

 • p. Miháliková /III. C/ – vecný dar
 • p. Gábrišová /I. A/ – vecný dar
 • p. Krištofič /I. A/ – vecný dar
 • p. Klembara /I. A/ – vecný dar
 • p. Dobranský /I. A/ – vecný dar
 • p. Šálek /I. A/ – vecný dar
 • p. Sosková /I. B/ – vecný dar
 • p. Gerhátová /I. B/ – vecný dar
 • p. Kočišová /I. B/ – vecný dar
 • p. Ráczová /I. B/ – vecný dar
 • p. Zika /V. B/ – vecný dar

Najbližšie prázdniny:

veľkonočné: 9. apríl – 14. apríl 2020

Informácie o strave, poplatkoch a kontaktné informácie
Prejsť na začiatok