Novinky

NOVINKY

ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2022/2023

Konzultačné hodiny

Na konzultáciu je potrebné nahlásiť sa  aspoň deň vopred správou cez EduPage. Maximálny časový rozsah konzultácie je 20 minút.

Masárová Katarína pondelok 13:00-14:00
Kapustová Mária pondelok 13:00-14:00
Boberová Erika pondelok 13:00-14:00
Lacková Viera pondelok 13:30-14:30
Ušák Roman pondelok 13:30-14:30
Gyüszü Mária streda 13:00-14:00
Šándor Gabriel streda 13:30-14:30
Kyseľová Marcela štvrtok 13:00-14:00
Chobor Rastislav štvrtok 13:00-14:00
Priesolová Ivana štvrtok 13:30-14:30
Krúpa Martin štvrtok 13:30-14:30
Lacková Linda piatok 13:00-14:00
Karkošková Martina štvrtok 12.00-13.00
Korčeková Dagmar pondelok 12.15-13.15
Saltzerová Anastázia pondelok 12.00-13.00
Spišáková Viera utorok 13.00-14.00
Choborová Helena štvrtok 13:00-14:00
Gyenesová Monika štvrtok 13:00-14:00
Boršová Ľubica pondelok 15.30-16.30
Lacková Lucia streda 16.00-17.00
Barmošová Zuzana streda 12.00-13.00
Skácelová Edita pondelok 13.00-14.00
Tvarusková Monika štvrtok 13.00-14.00

Rozdelenie tried v šk. roku 2022/2023

Elokované pracovisko Školská ZŠ – 1.A  1.B  1.C  2.A  2.C 

Elokované pracovisko Višňová ZŠ – 2.B  3.A.  3.C  3.B

Bratislavská (budova SOŠZ) ZŠ   – 3.D  4.A  4.B  5.A  5.B  6.A  6.B  7.A  7.B  8.A  8.B

Pomôcky pre školský rok 2022/2023

1 ročník

Pomôcky do prvého ročníka
(PDF súbor)

2. – 8. ročník

Rodičia a žiaci budú informovaní prostredníctvom platformy Edupage


Novinky 2021/2022

Zriaďovateľ školy:


BSK logo


O škole

informácie o škole

Podporte našu školu

Vaše 2 % nám pomáhajú rásť

Dištančné vzdelávanie


NWS - projekt ľahšieho a rýchlejšieho učenia sa


Školská jedáleň

Informácie o strave, poplatkoch a kontaktné informácie

Prejsť na začiatok