Novinky

NOVINKY

ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2022/2023

Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční dňa 5.9.2022 nasledovne.

Žiaci z tried ZŠ Školská
o 9.00 na školskom dvore

žiaci z tried ZŠ Višňová a Bratislavská
o 8.30 v areáli parku Spojenej školy

Prvý deň šk. roka školská jedáleň nebude v prevádzke

Rozdelenie tried v šk. roku 2022/2023

Elokované pracovisko Školská ZŠ – 1.A  1.B  1.C  2.A  2.C 

Elokované pracovisko Višňová ZŠ – 2.B  3.A.  3.C  3.B

Bratislavská (budova SOŠZ) ZŠ   – 3.D  4.A  4.B  5.A  5.B  6.A  6.B  7.A  7.B  8.A  8.B

Pomôcky pre školský rok 2022/2023

2. – 8. ročník

Rodičia a žiaci budú informovaní prostredníctvom platformy Edupage

Prejsť na začiatok