Spojená škola org. zložka Základná škola

NOVINKY

Spojená škola, organizačná zložka Základná škola, Bratislavská 44 v Malinove prijme do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku pre primárne vzdelávanie s nástupom ihneď.

Platové podmienky v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

AKCIE NA FEBRUÁR:

3.2. polročné prázdniny
11.2. Šaliansky Maťko – krajské kolo
12.2. Hviezdoslavov Kubín – školské kolo
13.2. Karneval v ŠKD
17.2.  – 21.2. jarné prázdniny
24.2. – Beseda so spisovateľkou  – Mária Vrkoslavová  Ševčíková /ZŠ Višňová/
25.2. – Beseda so spisovateľkou  – Mária Vrkoslavová  Ševčíková /ZŠ Školská/
26.2. – Beseda so spisovateľkou  – Mária Vrkoslavová  Ševčíková /ZŠ Bratislavská/

Pomoc rodičov na vianočných trhoch.

p. Poláčiková /II.A/ – finančný dar
p. Medeová /IV.A/ – vecný dar
p. Komaková/III.A/ – pomoc pri predaji
p. Blašková /IV.A/ – pomoc pri predaji
p. Barnášová/II.C/ – pomoc pri predaji
p. Marunová/III.B/ – vecný dar
p. Patašiová/III.A/ – vecný dar
p. Miháliková/III.C/ – vecný dar
p. Bošániová/I.C/ – vecný dar
p. Citovická/I.C/ – vecný dar
p. Krpalová/I.C/ – vecný dar
p. Koruk/I.C/ – vecný dar
p. Romanová/I.C/ – vecný dar
p. Kňazúrová/I.B/ – vecný dar
p. Gábrišová/I.A/ – vecný dar
p. Dvorská Gallangher/I.A/ – vecný dar
p. Klembarová/I.A/ – vecný dar
p. Rumanová/I.A/ – vecný dar

Ďakujeme

SPONZORI ŠKOLY:

 • p. Miháliková /III. C/ – vecný dar
 • p. Gábrišová /I. A/ – vecný dar
 • p. Krištofič /I. A/ – vecný dar
 • p. Klembara /I. A/ – vecný dar
 • p. Dobranský /I. A/ – vecný dar
 • p. Šálek /I. A/ – vecný dar
 • p. Sosková /I. B/ – vecný dar
 • p. Gerhátová /I. B/ – vecný dar
 • p. Kočišová /I. B/ – vecný dar
 • p. Ráczová /I. B/ – vecný dar
 • p. Zika /V. B/ – vecný dar
 
 

JARNÉ PRÁZDNINY:
15.02.2020 – 23.02.2020

nástup do školy  24. 2. 2020

Informácie o strave, poplatkoch a kontaktné informácie
Prejsť na začiatok