Spojená škola, Bratislavská 44, 90045 Malinovo

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Jedálny lístok

Jedálny lístok nájdete po prihlásení na adrese: www.strava.cz

následne zadajte číslo našej jedálne : 90441

Odhlásenie stravy

Odhlásiť stravu žiakov školy je nutné deň vopred, najneskôr do 14.00 h!

Možnosti:
Elektronicky: www.strava.cz

(Po prihlásení vojdite do záložky Objednávky a odfajknite dni, ktoré chcete odhlásiť.
Nakoniec kliknite na tlačíkto Odoslať, aby sa údaje uložili.)

Email: jedalen.spojenaskolamalinovo@gmail.com
Telefonicky: 0917 922 324

(Prosíme rodičov, aby preferovali elektronickú možnosť odhlasovania stravy TU.)

Platby za stravu

I. stupeň

Stravná jednotka: 1,15 EUR

Dotácia na obed: 1,20 EUR / obed

Režijný poplatok: 0,20 EUR / obed

Zákonný zástupca uhradí jednorázový príspevok: 27,00 EUR a 4,80 EUR jednorázový poplatok za elektronický čip.

II. stupeň

Stravná jednotka: 1,23 EUR

Dotácia na obed: 1,20 EUR / obed

Režijný poplatok: 0,20 EUR / obed

Zákonný zástupca uhradí jednorázový príspevok: 28,60 EUR a 4,80 EUR jednorázový poplatok za elektronický čip.

Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa dotácia nevzťahuje.

Poplatky je nutné uhradiť do 1.10.2020.

Číslo účtu v tvare IBAN školskej jedálne: Sk33 8180 0000 0070 0063 1883

Variabilný symbol: Por. č. – Heslo na el. čip

Správa pre prijímateľa: meno, priezvisko a trieda žiaka

Zálohovú platbu treba uhradiť do 1.10.2020. Evidencia odberu stravy je na základe čipu Pri preberaní stravy sa musí preukázať čipom. Deti treba viesť k tomu, aby si čipovali stravu keď sú v škole a chodia na obed. Inak sa môže stať, že zálohová platba pôjde do mínusu, výdaj obedov bude zablokovaný a žiakovi nebude vydaná strava.

Výdaj obedov: 11:45 h - 13:45 h

Dozor v jedálni zabezpečujú zamestnanci školy.

V prvý deň choroby je možné neodhlásenú stravu odobrať do vlastného obedára v čase od 11.45 do 12.00 h, alebo 13.30 do 13.45 h.

Vedúca školskej jedálne:

Anna Horváthová

Kontakt pre informácie a objednávky: 0917 922 324
email: jedalen.spojenaskolamalinovo@gmail.com

Pracovná doba: 7:00 h – 15:00 h

Prejsť na začiatok