Spojená škola, Bratislavská 44, 90045 Malinovo

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Jedálny lístok

Jedálny lístok nájdete po prihlásení na adrese: www.strava.cz

následne zadajte číslo našej jedálne : 90441

Odhlásenie stravy

Odhlásiť stravu žiakov školy je nutné deň vopred, najneskôr do 14.00 h!

Možnosti:
Elektronicky: www.strava.cz

(Po prihlásení vojdite do záložky Objednávky a odfajknite dni, ktoré chcete odhlásiť.
Nakoniec kliknite na tlačíkto Odoslať, aby sa údaje uložili.)

Email: jedalen.spojenaskolamalinovo@gmail.com
Telefonicky: 0917 922 324

(Prosíme rodičov, aby preferovali elektronickú možnosť odhlasovania stravy TU.)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Platby za stravu

I. stupeň

Stravná jednotka: 1,15 EUR

Dotácia na obed: 1,20 EUR / obed

Režijný poplatok: 0,20 EUR / obed

Zákonný zástupca uhradí jednorázový príspevok: 23,00 EUR a 4,80 EUR jednorázový poplatok za elektronický čip.

II. stupeň

Stravná jednotka: 1,23 EUR

Dotácia na obed: 1,20 EUR / obed

Režijný poplatok: 0,20 EUR / obed

Zákonný zástupca uhradí jednorázový príspevok: 24,60 EUR a 4,80 EUR jednorázový poplatok za elektronický čip.

Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa dotácia nevzťahuje.

Poplatky je nutné uhradiť do 1.10.2019.

Číslo účtu v tvare IBAN školskej jedálne: Sk33 8180 0000 0070 0063 1883

Variabilný symbol: Por. č. – Heslo na el. čip

Správa pre prijímateľa: meno, priezvisko a trieda žiaka

Výdaj obedov: 11:45 h - 13:45 h

Dozor v jedálni zabezpečujú zamestnanci školy.

V prvý deň choroby je možné neodhlásenú stravu odobrať do vlastného obedára v čase od 11.45 do 12.00 h, alebo 13.30 do 13.45 h.

Vedúca školskej jedálne:

Anna Horváthová

Kontakt pre informácie a objednávky: 0917 922 324
email: jedalen.spojenaskolamalinovo@gmail.com

Pracovná doba: 7:00 h – 15:00 h

Prejsť na začiatok