ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Rozpis stravovania v jedálni od 04.10.2021

Jedálny lístok

Jedálny lístok nájdete po prihlásení na adrese: www.strava.cz

následne zadajte číslo našej jedálne : 90441

Zabudnuté heslo:

Zabudnuté heslo

Zabudnuté heslo si resetujte na strava.cz

Odhlásenie stravy

Odhlásiť stravu žiakov školy je nutné elektronicky deň vopred, najneskôr do 14.00 h.

Možnosti:
Elektronicky: www.strava.cz

(Po prihlásení vojdite do záložky Objednávky a odfajknite dni, ktoré chcete odhlásiť.
Nakoniec kliknite na tlačíkto Odoslať, aby sa údaje uložili.)

Odhlasovanie obedov len elektronicky: strava.cz

Stratu čipu hláste emailom: jedalen.spojenaskolamalinovo@gmail.com

Zápisný lístok stravníka

Platby za stravu

I. stupeň

stravná jednotka: 1,70 €

režijný poplatok: 0,90 €

spolu 2,60 €

II. stupeň

stravná jednotka: 1,90 €

režijný poplatok: 0,90 €

spolu 2,80 €

Číslo účtu: SK33 8180 0000 0070 0063 1883

Variabilný symbol: číslo elektronického čipu

Správa pre prijímateľa: meno, priezvisko a trieda žiaka

Výdaj obedov: 11:45 h - 13:45 h

Dozor v jedálni zabezpečujú zamestnanci školy.

V prvý deň choroby je možné neodhlásenú stravu odobrať do vlastného obedára v čase od 11.45 do 12.00 h, alebo 13.30 do 13.45 h.

Vedúca školskej jedálne:

Martina Hegyiová

Kontakt pre informácie a objednávky: 0917 922 324
email: martina.hegyiova@skolamalinovo.sk

Pracovná doba: 7:00 h – 15:00 h

Prejsť na začiatok