ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Rozpis stravovania v jedálni od 10.5.2021

Jedálny lístok

Jedálny lístok nájdete po prihlásení na adrese: www.strava.cz

následne zadajte číslo našej jedálne : 90441

Zabudnuté heslo:

Zabudnuté heslo

Zabudnuté heslo si resetujte na strava.cz

Odhlásenie stravy

Odhlásiť stravu žiakov školy je nutné elektronicky deň vopred, najneskôr do 14.00 h.

Možnosti:
Elektronicky: www.strava.cz

(Po prihlásení vojdite do záložky Objednávky a odfajknite dni, ktoré chcete odhlásiť.
Nakoniec kliknite na tlačíkto Odoslať, aby sa údaje uložili.)

Odhlasovanie obedov len elektronicky: strava.cz

Stratu čipu hláste emailom: jedalen.spojenaskolamalinovo@gmail.com

Platby za stravu

I. stupeň

Stravná jednotka: 1,15 EUR

Dotácia na obed: 1,20 EUR / obed

Režijný poplatok: 0,20 EUR / obed

Zákonný zástupca uhradí jednorázový príspevok: 27,00 EUR a 4,80 EUR jednorázový poplatok za elektronický čip.

II. stupeň

Stravná jednotka: 1,23 EUR

Dotácia na obed: 1,20 EUR / obed

Režijný poplatok: 0,20 EUR / obed

Zákonný zástupca uhradí jednorázový príspevok: 28,60 EUR a 4,80 EUR jednorázový poplatok za elektronický čip.

Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa dotácia nevzťahuje.

Prevzatím elektronického čipu je stravník prihlásený na stravu počas celého štúdia na škole.
Ukončenie stravovania počas štúdia /zablokovanie účtu/ je potrebné včas nahlásiť vedúcej ŠJ.

Poplatky je nutné uhradiť do 1.10.2020.

Číslo účtu v tvare IBAN školskej jedálne: Sk33 8180 0000 0070 0063 1883

Variabilný symbol: Por. č. – Heslo na el. čip

Správa pre prijímateľa: meno, priezvisko a trieda žiaka

Zálohovú platbu treba uhradiť do 1.10.2020. Evidencia odberu stravy je na základe čipu Pri preberaní stravy sa musí preukázať čipom. Deti treba viesť k tomu, aby si čipovali stravu keď sú v škole a chodia na obed. Inak sa môže stať, že zálohová platba pôjde do mínusu, výdaj obedov bude zablokovaný a žiakovi nebude vydaná strava.

Výdaj obedov: 11:45 h - 13:45 h

Dozor v jedálni zabezpečujú zamestnanci školy.

V prvý deň choroby je možné neodhlásenú stravu odobrať do vlastného obedára v čase od 11.45 do 12.00 h, alebo 13.30 do 13.45 h.

Vedúca školskej jedálne:

Anna Horváthová

Kontakt pre informácie a objednávky: 0917 922 324
email: jedalen.spojenaskolamalinovo@gmail.com

Pracovná doba: 7:00 h – 15:00 h

Prejsť na začiatok