Spojená škola, Bratislavská 44, 90045 Malinovo

DOKUMENTY

Inovovaný školský vzdelávací program ISCED 1 ISCED 2

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno–vzdelávacej činnosti za školský rok 2018/2019

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy, Školská 11, Malinovo za školský rok 2017/2018

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy, Školská 11, Malinovo za školský rok 2016/2017

Školský poriadok


TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE

Žiadosť o oslobodenie z telesnej a športovej výchovy
Typ súboru: PDF

Žiadosť o prijatie dieťaťa do Spojenej školy organizačnej zložky ZŠ
Vyberte si typ súboru:  DOCX  PDF

Žiadosť o vyradenie z evidencie Spojenej školy organizačnej zložky ZŠ
Vyberte si typ súboru: PDF  DOCX

Potvrdenie o návšteve Spojenej školy organizačnej zložky ZŠ
Vyberte si typ súboru: DOCX  PDF

Splnomocnenie na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza v súvislosti s informáciami a korešpondenciou
Vyberte si typ súboru:  DOC  PDF

Žiadosť o vykonanie komisionálnej skúšky v Spojenej škole organizačnej zložke ZŠ
Vyberte si typ súboru: DOCX  PDF


2 % z dane

Prejsť na začiatok