DOKUMENTY

Inovovaný školský vzdelávací program ISCED 1 ISCED

Správa o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2022/2023

Správa o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno–vzdelávacej činnosti za školský rok 2020/2021

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno–vzdelávacej činnosti za školský rok 2019/2020

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno–vzdelávacej činnosti za školský rok 2018/2019

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy, Školská 11, Malinovo za školský rok 2017/2018

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy, Školská 11, Malinovo za školský rok 2016/2017

ŠKOLSKÝ PORIADOK


TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE

Žiadosť o predčasne zaškolenie dieťaťa do 1. ročníka v školskom roku 2023/24
Typ súboru: DOC   PDF

Žiadosť o uvoľnenie žiaka z vyučovania na liečebný pobyt
Typ súboru: PDF  DOCX

Žiadosť o povolenie osobitného spôsobu plnenia dochádzky
Typ súboru:PDF   DOCX

Žiadosť o oslobodenie z telesnej a športovej výchovy
Typ súboru: PDF  DOCX

Žiadosť o prijatie dieťaťa do Spojenej školy organizačnej zložky ZŠ – prestup
Vyberte si typ súboru:  PDF   DOC

Žiadosť o vyradenie z evidencie Spojenej školy organizačnej zložky ZŠ
Vyberte si typ súboru: PDF  DOCX

Potvrdenie o návšteve Spojenej školy organizačnej zložky ZŠ
Vyberte si typ súboru: DOCX  PDF

Splnomocnenie na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza v súvislosti s informáciami a korešpondenciou
Vyberte si typ súboru:  DOC  PDF

Žiadosť o vykonanie komisionálnej skúšky v Spojenej škole organizačnej zložke ZŠ
Vyberte si typ súboru: DOCX  PDF


2 % z dane

Prejsť na začiatok