Spojená škola, Bratislavská 44, 90045 Malinovo

ŠKD

Výchovný program ŠKD

Poplatok za ŠKD:

Platby sa pripravujú.

Prosím zatiaľ neuhrádzať žiadne poplatky za ŠKD

Prejsť na začiatok