ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA

Prázdniny šk. roku 2021/2022:

jesenné: 28. október – 29. október 2021
vianočné: 23. december 2021 – 7. január 2022
polročné: 4. február 2022
jarné: 28. február – 4. marec 2022
veľkonočné: 14. apríl – 19. apríl 2022
letné: 1. júl – 31. august 2022

Organizácia vyučovania

1. vyuč. hodina 07,30 – 08,15 10 min.
2. vyuč. hodina 08,25 – 09,10 20 min.
3. vyuč. hodina 09,30 – 10,15 10 min.
4. vyuč. hodina 10,25 – 11,10 10 min.
5. vyuč. hodina 11,20 – 12,05 05 min.
6. vyuč. hodina 12,10 – 12,55                                                                                                                                                                                   

7. vyuč. hodina 12,45 – 13,25 hod  /2. stupeň/                                                                                                                                                                                            8. vyuč. hodina 13,25 – 14,05 hod / 2. stupeň/

Obedová prestávka pre 2. stupeň ZŠ:                                                                                                                                                                                                        – po 5. vyučovacej hodine od 12.05 do 12.40 hod.                                                                                                                                                                                      – po 6. vyučovacej hodine od 12.55 do 13.30 hod.                                                                                                                                                                               –

Prejsť na začiatok