Spojená škola, Bratislavská 44, 90045 Malinovo

ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA

Prázdniny šk. roku 2019/2020:

jesenné: 30. október – 31. október 2019
vianočné: 23. december 2019 – 7. január 2020
polročné: 3. február 2020
jarné: 17. február – 21. február 2020
veľkonočné: 9. apríl – 14. apríl 2020
letné: 1. júl – 31. august 2020

Organizácia vyučovania

1. vyuč. hodina 07,30 – 08,15 10 min.
2. vyuč. hodina 08,25 – 09,10 20 min.
3. vyuč. hodina 09,30 – 10,15 10 min.
4. vyuč. hodina 10,25 – 11,10 10 min.
5. vyuč. hodina 11,20 – 12,05 05 min.
6. vyuč. hodina 12,10 – 12,55

Konzultačné hodiny elokované pracovisko Školská

J. Smažáková streda 13:00 – 14:00
M. Mokrá utorok 12:30 – 13:30
M. Tvarusková štvrtok 13:00 – 14:00
Z. Barmošová utorok 12:30 – 13:30
I. Priesolová štvrtok 13:00 – 14:00

Konzultačné hodiny elokované pracovisko Višňová

Ľ. Boršová streda 13:00 – 14:00
A. Mikušová štvrtok 12:30 – 13:30
Ž. Gužáková štvrtok 11:30 – 12:30
L. Marešová streda 13:00 – 14:00

Konzultačné hodiny elokované pracovisko Bratislavská

K. Masárová pondelok 13:00 – 14:00
M. Karkošková pondelok 13:00 – 14:00
V. Lacková utorok 13:00 – 14:00
M. Kapustová štvrtok 13:00 – 14:00

Prejsť na začiatok