Konzultačné hodiny

Konzultačné hodiny

Konzultačné hodiny šk. rok 2023/24

Na konzultáciu je potrebné nahlásiť sa aspoň deň vopred správou cez EduPage. Maximálny časový rozsah konzultácie je 20 minút.

  DEŇ ČAS
Kapustová Mária Pondelok 13:00 – 14:00
Boberová Erika streda 12:30 – 13:30
Lacková Viera streda 12:30 – 13:30
Ušák Roman streda 13:30 – 14:30
Gyüszü Mária                            individuálne, podľa dohody  
Šándor Gabriel štvrtok 15:00 – 16:00
Kyseľová Marcela                            individuálne, podľa dohody  
Chobor Rastislav streda 13:00 – 14:00
Priesolová Ivana utorok 12:30 – 13:30
Molčan Tomáš streda 13:00 – 14:00
Kopanica Víťazoslav  Pondelok 13:00 – 14:00
Sojková Martina streda 12:10 – 13:10
Vargová Andrea utorok 12:00 – 13:00
Kocmanová Stanislava pondelok 12:30-13:30
Karkošková Martina utorok 13:00 – 14:00
Korčeková Dagmar streda 12:35 – 13:35
Choborová Helena streda 12:00 – 13:00
Boršová Ľubica pondelok 12:15 – 13:15
Lacková Lucia pondelok 12:20 – 13:20
Barmošová Zuzana streda 12:00 – 13:00
Skácelová Edita utorok 12:30 – 13:30
Smažáková Jana pondelok 12.30 – 13.30
Gužáková Žaneta streda 12:15 – 13:15
Tvarusková Monika streda 12:00 – 13:00
Hakszerová Ingrid streda 12:15 – 13:15
Bjelová Jana pondelok 12:20 -13:20
Mikušová Alexandra pondelok 12:00 – 13:00
Hraška Filip                            individuálne, podľa dohody  
Poliaková Ivana                            individuálne, podľa dohody  
Martin Krúpa štvrtok 12,30 – 13,30

Prejsť na začiatok