Spojená škola, Bratislavská 44, 90045 Malinovo

Konzultačné hodiny

Konzultačné hodiny elokované pracovisko Školská

J. Smažáková streda 13:00 – 14:00
M. Mokrá utorok 12:30 – 13:30
M. Tvarusková štvrtok 13:00 – 14:00
Z. Barmošová utorok 12:30 – 13:30
I. Priesolová štvrtok 13:00 – 14:00

Konzultačné hodiny elokované pracovisko Višňová

Ľ. Boršová streda 13:00 – 14:00
A. Mikušová štvrtok 12:30 – 13:30
Ž. Gužáková štvrtok 11:30 – 12:30
L. Marešová streda 13:00 – 14:00

Konzultačné hodiny elokované pracovisko Bratislavská

K. Masárová pondelok 13:00 – 14:00
M. Karkošková utorok 13:00 – 14:00
V. Lacková utorok 13:00 – 14:00
M. Kapustová štvrtok 13:00 – 14:00

Prejsť na začiatok