Malinovo v novom tisícročí: Rok 2000 verzus 2020

Čísla hovoria jasne: V obci sa udiali najväčšie zmeny v histórii

Malinovo v novom tisícročí: Rok 2000 verzus 2020

Koláž fotiek z obce Malinovo
Za posledných 20 rokov Malinovu pribudlo 2500 obyvateľov, 24 ulíc a počet občanov maďarskej národnosti klesol na jednu šestinu.

Takmer trojnásobok obyvateľov, dvakrát viac ulíc, rekordný počet detí, či významný pokles počtu občanov s maďarskou národnosťou  –  Malinovo za uplynulých 20 rokov prešlo najvýraznejšími zmenami  vo svojej histórii. Kým v posledných desaťročiach minulého storočia  počet obyvateľov obce osciloval okolo čísla 1300 a sčítanie ľudu v roku 2001 potvrdilo 1349 Malinovčanov, dnes  v obci žije približne 3800 ľudí s trvalým pobytom!

Posledných 20 rokov bolo v histórii Malinova prevratných. Prezrádzajú nám to štatistické údaje dostupné zo sčítania ľudu v roku 2001 a informácie, ktoré sme získali na matričnom úrade OÚ v Malinove.

Niekoľko storočí patrilo Malinovo – alebo Eberhard – obyvateľom prevažne maďarskej národnosti. Dokonca to bol slávny Eberhardčan Albert Apponyi, ktorý začiatkom minulého storočia vo funkcii ministra školstva presadil maďarčinu ako hlavný vyučovací jazyk na školách. Ešte v roku 2001 sa k maďarskej národnosti hlásilo 50,5 percenta Malinovčanov, z celkového počtu 1349 občanov ich bolo 682. V porovnaní so súčasnosťou nielen klesol počet obyvateľov maďarskej národnosti na približne 580, ale z celkového počtu takmer 3800 Malinovčanov tvorí toto číslo už len asi  15 percent, teda jednu šestinu. Za historickou zmenou tohto pomeru  stojí najmä masívna výstavba a s ňou spojené prisťahovanie ľudí z rôznych kútov Slovenska do Malinova.

Výsledkom mohutnej výstavby v predchádzajúcich dvoch desaťročiach sú tiež stovky nových domov a viac ako dve desiatky nových ulíc. V roku 2000 ich malo Malinovo presne dvadsať. Dnes je naša obec spleťou 44 ulíc, zatiaľ posledným prírastkom bola Bazová.

Malinovské ulice sú plné detí. A to doslova. Na každej z nich v priemere žije viac ako 20 mládežníkov do 15 rokov. Áno, Malinovo má v súčasnosti rekordných 930 detí s trvalým pobytom vo veku 0 – 15 rokov. Rodených Malinovčanov zatiaľ najviac pribudlo v roku 2014. Na svet ich vtedy prišlo 78. V ostatných rokoch toto číslo pomaly klesá, vlani malinovská matrika zapísala približne 40 novorodeniat.

Prejsť na začiatok