NOVINKY 2021/2022

V dňoch 7-8.6.2022 sa uskutoční zber papiera. Kontajner bude pristavený na parkovisku Bratislavská od 14-18:00 hod počas obidvoch dní.

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl (Testovanie 5 – 2022)

sa v školskom roku 2021/2022 uskutoční

18. mája 2022.

Testovanie  je určené  všetkým  žiakom  5. ročníka. Žiaci  budú testovaní

z predmetov matematika,  slovenský jazyk a literatúra. Žiaci musia byť v škole najmenej 15 minút pred začiatkom administrácie testovania. Začiatok administrácie testovania je o 8:00 h v budove ZŠ, Bratislavská 44.

Viac informácii k testovaniu ako aj harmonogram testovania nájdete tu: 

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

Rozdelenie tried do jednotlivých budov v šk. roku 2021/22:

ZŠ Školská – 1.A  1.B  1.C  2.C  2.D

ZŠ Višňová – 2.A  2.B  3.A  3.B

ZŠ Bratislavská – 3.C  4.A  4.B
                                5.A  5.B  6.A  6.B  7.A  7.B

Nová SZUŠ ARTIMO v Malinove

logo ARTIMOOd septembra 2021 sa pre deti v Malinove a v okolí otvára nová Súkromná základná umelecká škola ARTIMO so sídlom v bezpečnom prostredí Spojenej školy na Bratislavskej ul. 44.

Deti už od 5-tich rokov môžu rozvíjať svoj talent v hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore pod vedením kvalifikovaných pedagógov a umelcov.

Viac informácií o škole, vrátane elektronickej prihlášky, nájdete na webovej stránke www.artimo.sk.

Potvrdenia o návšteve školy

Tento modul umožňuje rodičom, žiakom a učiteľom kedykoľvek si vytlačiť potvrdenie o návšteve školy / o zamestnaní. Hoci toto potvrdenie nemá pečiatku školy, obsahuje QR kód, ktorým sa dá pravdivosť potvrdenia kedykoľvek overiť. Potvrdenie s QR kódom je preto praktickejšie a zároveň bezpečnejšie ako tradičné papierové potvrdenie s pečiatkou, lebo sa nedá nijako sfalšovať.

Pozrite aj: Ako rodič vytlačí potvrdenie o návšteve školy?

Vážení rodičia, prosíme, skontrolujte si e-mailové adresy pre komunikáciu so školou. Funkčná e-mailová adresa je nevyhnutná, aby ste mohli plnohodnotne využívať funkcie systému Edupage pre rodičov. Žiacky edupage nie je to isté ako rodičovské konto. Každý rodič by sa mal prihlásiť do EDUPAGE so svojou emailovou adresou. V prípade, že sa prihlásiť neviete, kontaktujte: podpora@skolamalinovo.sk
Prihlásenie sa do EDUPAGE si môžete vyskúšať na stránke: https://zsmalinovo.edupage.org/?
Pokiaľ sa sem viete prihlásiť svojou emailovou adresou, máte prístup na rodičovské konto.
Po prihlásení rodič prváka vidí do ktorej triedy bolo dieťa pridelené a v ktorej budove sa bude vzdelávať.
 

OZNAM PRE RODIČOV

Rodičia žiakov majú nárok na čerpanie OČR na základe žiadosti, ktorú možno podať aj elektronicky alebo telefonicky.

Formulár OČR (DOC súbor, 2 strany, veľkosť: 0,1 MB)
Formulár OČR (PDF súbor, 2 strany, veľkosť: 0,1 MB)

Informácie o žiadosti o OČR (otvorí sa stránka www.socpoist.sk na novej karte)

Ak nemáte k dispozícii tlačiareň, napíšte žiadosť podľa vzoru rukou, podpíšte ju, odfoťte telefónom a pošlite na mailovú adresu Vašej pobočky sociálnej poisťovne:
Kontakty na pobočky (otvorí sa stránka www.socpoist.sk na novej karte)

Ďalšie informácie o žiadosti o OČR (PDF súbor, 1 strana, veľkosť: 0,2 MB)

Prejsť na začiatok