Zápis detí do 1. ročníka

Zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021

sa uskutoční v elokovanom pracovisku Spojenej školy, org. zložky  ZŠ na Školskej ulici  11, Malinovo  podľa rozpisu nasledovne:

MŠ L. Svobodu a MŠ Tri vody (triedy Včielky a Krtkovia):

  1. apríla 2020 / piatok / – v čase od 15.30 do 18.00 hod)

MŠ Nám. 1.mája (triedy Ježkovia, Veveričky) a deti z iných MŠ s trvalým pobytom v Malinove:

  1. apríla 2020 / sobota / – v čase od 9.30 do 12.00 hod

Dokumenty potrebné k zápisu:

Žiadosť o prijatie dieťaťa do 1. ročníka Spojenej školy, organizačnej zložky ZŠ v školskom roku 2020/2021
Typ súboru: DOC, PDF

Dotazník k zápisu do prvého ročníka ZŠ:
Typ súboru: DOC, PDF

Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky o 1 školský rok:
Typ súboru: DOC, PDF

Splnomocnenie na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza v súvislosti s informáciami a korešpondenciou:
Typ súboru: DOC, PDF

Prejsť na začiatok