Rozvojový projekt „Čítame radi “

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci so Združením vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky vyhlásilo v decembri 2020 výzvu na podávanie žiadostí o rozvojový projekt „Čítame radi“. Výzva bola určená všetkým verejným, cirkevným a súkromným základným školám na nákup detských a mládežníckych kníh.

Cieľ projektu:

Cieľom projektu bolo, aby deti čítali rady, mali atraktívnu a veku primeranú literatúru, ktorá prispeje k rozvoju ich čitateľskej gramotnosti.

Prínos pre školu:

Zapojením sa do tohto projektu naša škola získala finančnú čiastku 800 eur na nákup kníh podľa vlastného výberu. Vďaka tejto čiastke sa nám podarilo obohatiť našu školskú knižnicu o 96 nových knižných titulov od slovenských, ale aj zahraničných spisovateľov. Knihy povinného čítania v jednotlivých ročníkoch 2. stupňa sme zakúpili pre celú triedu, takže je možné pracovať s touto literatúrou aj na vyučovaní v rámci hodín slovenského jazyka.

logo ministerstva
Prejsť na začiatok