OZNAMY

Aktualizované dňa: 19. 05. 2016

HĽADÁME UČITEĽA/UČITEĽKU 1. STUPŇA

Základná škola prijme do zamestnania učiteľa/učiteľku pre primárne vzdelávanie v školskom roku 2016/2017. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u riaditeľky školy na telefónnom čísle 02/45955141.


Matematický klokan – najväčšia medzinárodná matematická súťaž

Školský šampión : Lenka Blažková III.A

Úspešní riešitelia: 1. ročník – Barbora Strížencová, Jacopo Boeris, Tobias Barnáš
2. ročník – Laura Zálešáková
3. ročník – Lenka Blažková, Daniel Langer, Tomáš Psársky
4. ročník – Nina Mazánová, Matej Kovács

Matematický klokan 1 Matematický klokan 2


Pytagoriáda - matematická súťaž okresné kolo

Úspešní riešitelia:
3. ročník:
3. miesto: Tomáš Psársky
4. miesto: Lenka Blažková
4. ročník:
4. miesto: Dáša Grambličková a Matej Kovács
15. miesto: Nina Mazánová

= 1 = 2 = 3


Úspešní súťažiaci okresného kola medzinárodného projektu Európa v škole:

Laura Gibalová (3.A) - 1. miesto za výtvarnú individuálnu prácu v 1. kategórii. Téma: Všetko bude v poriadku. Názov práce: Popoluška
Emma Foltinová (4.A) - 1. miesto za výtvarnú individuálnu prácu v 1. kategórii. Téma: Dievčatá to zvládnu tiež. Názov práce: Chcem byť zverolekárka.

Jakub Haško, David Ozaj, Dominik Tencer, Filip Kulacs, Sophia Simonová, Nina Nagyová a Lucia Ema Králiková (4.A) - 1. miesto za literárnu skupinovú prácu v 1. kategórii. Téma: Všetko bude v poriadku. Názov práce: Z rozprávky do rozprávky - leporelo.

=Uspešní riešitelia v súťažiach Európa v škole 1 =Uspešní riešitelia v súťažiach Európa v škole 2 =Uspešní riešitelia v súťažiach Európa v škole 3 =Uspešní riešitelia v súťažiach Európa v škole 4 =Uspešní riešitelia v súťažiach Európa v škole 5 =Uspešní riešitelia v súťažiach Európa v škole 6 =Uspešní riešitelia v súťažiach Európa v škole 7 =Uspešní riešitelia v súťažiach Európa v škole 8 =Uspešní riešitelia v súťažiach Európa v škole 9


Konzultačné termíny pre rodičov s vyučujúcimi:

I. A - Mgr. Edita Skácelová: štvrtok 13, 00 – 13, 45 hod
I. B - Mgr. Monika Tvarusková: pondelok 13, 00 – 13, 45 hod
II. A - Mgr. Martina Karkošková: štvrtok 13, 00 – 13, 45 hod
III. A - PaedDr. Dajana Csóková: pondelok 7, 30 – 8, 30 hod
IV. A - Mgr. Jana Smažáková: utorok 13, 00 – 13, 45 hod
ANJ - Mgr. Monika Skarbová: utorok 13, 30 – 14, 00 hod


Naši úspešní riešitelia v súťažiach iBobor a Všetkovedko

=Uspešní riešitelia v súťažiach iBobor a Všetkovedko 1 =Uspešní riešitelia v súťažiach iBobor a Všetkovedko 2 =Uspešní riešitelia v súťažiach iBobor a Všetkovedko 3 =Uspešní riešitelia v súťažiach iBobor a Všetkovedko 4 =Uspešní riešitelia v súťažiach iBobor a Všetkovedko 5 =Uspešní riešitelia v súťažiach iBobor a Všetkovedko 6


<

Akcie na mesiac máj:

  • 2. 5. - divadelné predstavenie v DPOH v BA - "Koza rohatá"
  • 4. 5. - školské kolo súťaže: "Slávik Slovenska"
  • 7. 5. - oslava ku "Dňu matiek" v spolupráci s obcou a spoločenskými organizáciami
  • 13. 5. - výchovný koncert v podaní súboru "Margaréta"
  • 18. 5. - preventívne programy v spolupráci s CPPPaP v Senci v 1. a 2. ročníku
  • 19. 5. - celoslovenská súťaž v anglickom jazyku "English Star" v roč. 1. - 4.
  • 23. - 27. 5. - plavecký výcvik pre prihlásených žiakov z roč. 1. - 4.

Sponzori školy v školskom roku 2015/2016:

p. Smižanský I.A - (vecný dar)
p. Dekyská I.A - (vecný dar)
p. Mózeš IV.A - (vecný dar)
p. Simon Ľ. IV.A - (vecný dar)
p. Mihálik II.A - (vecný dar)
p. Masarovič I.B - (vecný dar)
p. Cipovová I.A - (vecný dar)
p. Pavlikánová I.A - (finančný dar)


 

HLAVNÁ STRÁNKA   |   ŠKD   |   GALÉRIA FOTOGRAFIÍ   |   ZVEREJŇOVANIE   |   KONTATY
Základná škola, 1 - 4. ročník, Školská 11, 900 45 Malinovo
Stránku vytvorila firma EasyTech s.r.o. ©,

Rank SKPodpor!  |  Google PageRank

Čo Vám ponúkame ? Školu otvorenú širokej verejnosti, ktorá sa vo svojom školskom vzdelávacom programe riadi mottom: „Naše srdce patrí deťom“. Priateľské, útulné a bezstresové rodinné prostredie v samostatných triedach pre každý ročník s maximálnym počtom žiakov 15 - 20. V našej škole každé dieťa zažije úspech a získa zdravé sebavedomie. Individuálny prístup k deťom nadaným, ale aj k deťom s poruchami učenia. O vaše dieťa sa stará kvalifikovaný kolektív pedagogických pracovníkov od 6,15 do 17,00 hod podľa vašich požiadaviek. V rámci kontinuálneho vzdelávania učiteľov je škola zapojená do projektu „Profesijný a kariérny rast pedagogických zamestnancov“. Vo vyučovacom procese využívame alternatívne formy a metódy učenia (integrované tematické vyučovanie a škola hrou). Výučba anglického jazyka a informatickej výchovy od 1. ročníka. Škola a triedy zariadené modernou počítačovou technikou (2 samostatné počítačové učebne, jedna kmeňová trieda s 5 počítačmi, 2 triedy s dataprojektorom, 1 trieda s interaktívnou tabuľou, prístup na internet vo všetkých miestnostiach školy). Škola vybavená novým moderným školským nábytkom. Školský klub detí s bohatou ponukou športových, umeleckých, vzdelávacích a prírodovedných aktivít. Možnosť navštevovať popoludní priamo v škole záujmové krúžky Minihádzaná, Šikovníček, Nemecký jazyk, Mladí vedci, Hravá Taliančina i krúžky v spolupráci s Centrom voľného času v Malinove. Rôzne školské akcie a výlety v spolupráci s rodičmi: Deň otvorených dverí pre predškolákov a ich rodičov, Deň starých rodičov, divadelné predstavenia a výchovné koncerty, zber papiera, Vianočná besiedka, Deň detí, oslava Dňa rodiny, a pod. Projektové dni v rámci vyučovania i popoludňajšej činnosti v ŠKD: Deň Zeme, Deň mlieka, Deň ovocia a zeleniny, Svetový deň jazykov, čitateľská gramotnosť a pod. Preventívne programy v každom ročníku v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Senci. V rámci školského vzdelávacieho programu týždňový pobyt v škole prírode pre žiakov 2. - 4. ročníka a absolvovanie plaveckého výcviku pre všetkých záujemcov. Škola získala grant v projekte Zelená škola, ktorý využila na vybudovanie školského jazierka a bylinkovej špirály. Škola je zapojená do ďalších projektov: Záložka do knihy spája školy, projekty v rámci rozvoja environmentálnej výchovy. Úzka spolupráca školy s Materskou školou v Malináčik, s obcou a s organizáciami v obci. Šikovné a talentované detí sa umiestňujú v okresných a krajských kolách súťaží a olympiád zo slovenského jazyka, matematiky, výtvarnej výchovy, telesnej výchovy a spevu. V škole je vytvorené Občianske združenie Malináčík, ktoré podporuje finančnú stránku školy. Veríme, že pri výbere školy pre Vaše dieťa sa správne rozhodnete a zvážite všetky výhody a možnosti, ktoré Vašim deťom ponúka naša škola. Radi Vás privítame!