OZNAMY

Aktualizované dňa: 12. 10. 2016

OZNAM

Jesenný zber papiera sa uskutoční v dňoch 20. - 21. októbra 2016 v termíne od 14:00 do 18:00 v areáli školy Školská 11. Ďakujeme.


Pomôcky - 1. ročník 2016/17 ZŠ Malinovo

Otvoriť PDF súbor (otvorí sa nové okno)


Zoznam žiakov do 1. ročníka v školskom roku 2016/2017

Otvoriť PDF súbor (otvorí sa nové okno)


Akcie na mesiac október:

7. 10. - výchovný koncert pre žiakov 1. - 4. ročníka

12. 10. - jesenná streda v ŠKD

17. - 21. 10. - ovocno-zeleninový týždeň /súťaž v triedach/

18. 10. - súťaž v aranžovaní v SOŠ záhradníckej v Malinove

20. - 21. 10. - jesenný zber papiera od 14,00 - 18,00 hod

21. 10. - návšteva výstavy ovocia a zeleniny v SOŠ záhradníckej v Malinove

24. 10. - "Spoločná hodina čítania" o 9,00 hod na všetkých školách na Slovensku

24. 10. - stretnutie ježibáb v ŠKD v kultúrnom dome

27. 10. - spoločné vyhodnotenie zberu papiera

28. - 31. 10. - jesenné prázdniny


Poďakovanie rodičom za brigádu na ZŠ Višňová

p. Pavlikánová 2.A
p. Uherová 3.A
p. Gibala, p. Gibalová 4.A
p. Ondrišová 2.A
p. Vranková 1.B
p. Škuril 1.C
p. Kánová 2.A
p. Blaško 1.A


SPONZORI ŠKOLY (VIŠŇOVÁ):

p. Czupeková I.C - vecný dar
p. Žilavá I.C - vecný dar
p. Smižanský II.A - vecný dar
p. Horváthová II.A - vecný dar
p. Kováčová II.A - vecný dar

 

HLAVNÁ STRÁNKA   |   ŠKD   |   GALÉRIA FOTOGRAFIÍ   |   ZVEREJŇOVANIE   |   KONTATY
Základná škola, 1 - 4. ročník, Školská 11, 900 45 Malinovo
Stránku vytvorila firma EasyTech s.r.o. ©,

Rank SKPodpor!  |  Google PageRank

Čo Vám ponúkame ? Školu otvorenú širokej verejnosti, ktorá sa vo svojom školskom vzdelávacom programe riadi mottom: „Naše srdce patrí deťom“. Priateľské, útulné a bezstresové rodinné prostredie v samostatných triedach pre každý ročník s maximálnym počtom žiakov 15 - 20. V našej škole každé dieťa zažije úspech a získa zdravé sebavedomie. Individuálny prístup k deťom nadaným, ale aj k deťom s poruchami učenia. O vaše dieťa sa stará kvalifikovaný kolektív pedagogických pracovníkov od 6,15 do 17,00 hod podľa vašich požiadaviek. V rámci kontinuálneho vzdelávania učiteľov je škola zapojená do projektu „Profesijný a kariérny rast pedagogických zamestnancov“. Vo vyučovacom procese využívame alternatívne formy a metódy učenia (integrované tematické vyučovanie a škola hrou). Výučba anglického jazyka a informatickej výchovy od 1. ročníka. Škola a triedy zariadené modernou počítačovou technikou (2 samostatné počítačové učebne, jedna kmeňová trieda s 5 počítačmi, 2 triedy s dataprojektorom, 1 trieda s interaktívnou tabuľou, prístup na internet vo všetkých miestnostiach školy). Škola vybavená novým moderným školským nábytkom. Školský klub detí s bohatou ponukou športových, umeleckých, vzdelávacích a prírodovedných aktivít. Možnosť navštevovať popoludní priamo v škole záujmové krúžky Minihádzaná, Šikovníček, Nemecký jazyk, Mladí vedci, Hravá Taliančina i krúžky v spolupráci s Centrom voľného času v Malinove. Rôzne školské akcie a výlety v spolupráci s rodičmi: Deň otvorených dverí pre predškolákov a ich rodičov, Deň starých rodičov, divadelné predstavenia a výchovné koncerty, zber papiera, Vianočná besiedka, Deň detí, oslava Dňa rodiny, a pod. Projektové dni v rámci vyučovania i popoludňajšej činnosti v ŠKD: Deň Zeme, Deň mlieka, Deň ovocia a zeleniny, Svetový deň jazykov, čitateľská gramotnosť a pod. Preventívne programy v každom ročníku v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Senci. V rámci školského vzdelávacieho programu týždňový pobyt v škole prírode pre žiakov 2. - 4. ročníka a absolvovanie plaveckého výcviku pre všetkých záujemcov. Škola získala grant v projekte Zelená škola, ktorý využila na vybudovanie školského jazierka a bylinkovej špirály. Škola je zapojená do ďalších projektov: Záložka do knihy spája školy, projekty v rámci rozvoja environmentálnej výchovy. Úzka spolupráca školy s Materskou školou v Malináčik, s obcou a s organizáciami v obci. Šikovné a talentované detí sa umiestňujú v okresných a krajských kolách súťaží a olympiád zo slovenského jazyka, matematiky, výtvarnej výchovy, telesnej výchovy a spevu. V škole je vytvorené Občianske združenie Malináčík, ktoré podporuje finančnú stránku školy. Veríme, že pri výbere školy pre Vaše dieťa sa správne rozhodnete a zvážite všetky výhody a možnosti, ktoré Vašim deťom ponúka naša škola. Radi Vás privítame!