KONTAKT

Spojená škola

Bratislavská 44, 90045 Malinovo (súpisné číslo: 118)
tel.: 02/45 95 51 02 – sekretariát
https://skolamalinovo.sk/

Riaditeľka Spojenej školy:
                                                                              PaedDr. Dajana Csóková – Bratislavská 44, Malinovo                                                                                          spojenaskola.malinovo@region-bsk.sk

Zástupkyňa organizačnej zložky ZŠ:
Mgr. Lenka Marešová – zástupkyňa pre I. stupeň  ZŠ, Školská 11

Mgr. Katarína Masárová – zástupkyňa pre II. stupeň ZŠ , Bratislavská 44

mobil: +421 908 818 528
skolamalinovo@skolamalinovo.sk
zastupkynazs@skolamalinovo.sk

tel. č.: 02/45955141 – Školská
tel. č.: 02/43191003 – Višňová
tel. č.: 02/43639189 – Bratislavská

Kontakt na technickú podporu EduPage:
podpora@skolamalinovo.sk

Vedúca ŠKD:

Milada Poluchová
milada.poluchova@skolamalinovo.sk 
skd@skolamalinovo.sk

tel. č.: 02/45955141

Vedúca školskej jedálne:

Martina Hegyiová

Kontakt pre informácie a objednávky: 0917 922 324
email: martina.hegyiova@skolamalinovo.sk

Pracovná doba: 7:00 h – 15:00 h

Špeciálna pedagogička:

Marcela Kyseľová

marcela.kyselova@skolamalinovo.sk

Elokované pracovisko – Školská:

Adresa:
Školská 11
900 45 Malinovo
tel. č.: 02/45955141

Zoznam zamestnancov:

pedagogickí zamestnanci:

  I.A  Lucia Lacková, Monika Sziglová                I.B  Ľubica Boršová, Jana Stanzlová                  I.C Anastázia Saltzerová, Zuzana Malyaková    II.A  Zuzana Barmošová, Milada Poluchová      II.C  Žaneta Gužáková, Petra Legerská                  

nepedagogickí zamestnanci:                            Gabriela Gašparovičová                               Tibor Tóth

Elokované pracovisko – Višňová

Adresa:
Višňová 1755
900 45 Malinovo
tel. č.: 02/43191003

Zoznam zamestnancov:

pedagogickí zamestnanci:

 II.B Martina Karkošková, Henrieta Vyoralová   III.A  Edita Skácelová, Veronika Hlavová     III.B Monika Gyenesová, Antónia Pivarčeková   III.C Jana Smažáková, Viera Jurkovičová

nepedagogický zamestnanec:                           Iveta Kostolanská

Bratislavská 44

Adresa:
Bratislavská 44
900 45 Malinovo
tel. č.: 02/45955141

Zoznam zamestnancov:

pedagogickí zamestnanci:

III.D  Dagmar Korčeková, Ivana Poliaková      IV.A Monika Tvarusková
IV.B Helena Choborová, Monika Lengyelová  V.A Martin Krúpa
V.B Roman Ušák
VI.A Ivana Priesolová
VI.B Rastislav Chobor
VII.A Linda Lacková
VII.B Mária Kapustová                                      VII.IA Viera Lacková                                        VIII.B Erika Boberová                            špeciálna pedagogička – Marcela Kyseľová asistentka pedagóga  – Elfrida Spitzerová                                                                                          Lenka Pinkovská                                                 Roman Vallo                                              Gabriel Šándor                                                      Viera Spišáková

nepedagogickí zamestnanci:               Miroslava Kulštrunková                              Mária Strapáčová                                      Rozália Kurňavová                                       Anna Lukáčková                                        Robert Raj

Prejsť na začiatok