Spojená škola, Bratislavská 44, 90045 Malinovo

KONTAKT

Spojená škola
Bratislavská 44, 90045 Malinovo
tel.: 02/45 955 102
https://zahradnicka.edupage.org/

Elokované pracovisko – Školská

Adresa:
Školská 11
900 45 Malinovo

tel. č.: 02/45955141
mobil: +421 908 818 528 – zástupkyňa
tel. č.: 02/52622828 – ekonómka

zsmalinovo@zsmalinovo.sk
zastupkyna@zsmalinovo.sk
ekonom@zsmalinovo.sk
skd@zsmalinovo.sk

Elokované pracovisko – Višňová

Adresa:
Višňová 1755
900 45 Malinovo
tel. č.: 02/20853084

Zoznam zamestnancov školy:

Elokované pracovisko – ZŠ, Školská ul. 11, Malinovo:
PaedDr. Dajana Csóková – riaditeľka Spojenej školy, dajana.csokova@zsmalinovo.sk
Mgr. Jana Smažáková – zástupkyňa org. zložky ZŠ, , janka.smazakova@zsmalinovo.sk
Milada Poluchová – vedúca ŠKD, vychovávateľka v IV. A triede, milada.poluchova@zsmalinovo.sk
Mgr. Magdaléna Mokrá – tried. uč. I. C triedy
Mgr. Zuzana Molnárová – tried. uč. III. A triedy
Mgr. Monika Tvarusková – tried. uč. III. B triedy
Mgr. Ivana Priesolová – tried. uč. II. C triedy
Bc. Henrieta Vyoralová – vychovávateľka v I. C triede
Monika Lengyelová – vychovávateľka v III. A + II.C triede
Ivana Poliaková – vychovávateľka v III. B + II.C triede
Ing. Zuzana Rakárová – učiteľka informatiky
Mgr. Margita Švardová – učiteľka náboženstva
Miroslava Kulštrunková – ekonómka školy
p. Gbriela Gašparovičová – upratovačka
p. Tibor Tóth – školník

Elokované pracovisko, ZŠ Višňová ul. 1755, Malinovo:
Mgr. Lenka Marešová – tried. uč. I.A triedy
Mgr. Žaneta Gužáková – tried. uč. I.B triedy
Mgr. Ľubica Boršová – tried. uč. II. A triedy
Mgr. Nikola Hrebeňaková – tried. uč. II. B triedy
Ing. Zuzana Rakárová – učiteľka informatiky
Mgr. Margita Švardová – učiteľka náboženstva
p. Viera Jurkovičová – vychovávateľka v I.A +II.A
p. Vilma Juhászová – vychovávateľka v I.B + II.A
p. Zuzana Malyaková – vychovávateľka v II.B + II.A
p. Monika Lieszkovszká – upratovačka

ZŠ Bratislavská 44, Malinovo:
Mgr. Martina Karkošková – tried. uč. III. C triedy
Mgr. Mária Kapustová – tried. uč. IV.B triedy
Mgr. Viera Lacková- tried. uč. V. A triedy
Mgr. Katarína Masárová- tried. uč. V. B triedy
Ing. Zuzana Rakárová – učiteľka informatiky
Mgr. Margita Švardová – učiteľka náboženstva
p. Elfrida Spitzerová- pedagogická asistentka v V. B triede
p. Monika Sziglová- vychovávateľka v III.C triede
Bc. Denisa Veselovská – vychovávateľka v IV.B triede
p. Mária Strapáčová- upratovačka

Prejsť na začiatok