KONTAKT

Spojená škola

Bratislavská 44, 90045 Malinovo (súpisné číslo: 118)
tel.: 02/45 95 51 02 – sekretariát
https://skolamalinovo.sk/

Riaditeľka Spojenej školy:
                                                                              PaedDr. Dajana Csóková – Bratislavská 44, Malinovo                                                                                          spojenaskola.malinovo@region-bsk.sk

Zástupkyňa organizačnej zložky ZŠ:
Mgr. Jana Smažáková – Školská 11, Malinovo
mobil: +421 908 818 528
zsmalinovo@skolamalinovo.sk
zastupkynazs@skolamalinovo.sk

tel. č.: 02/45955141 – Školská
tel. č.: 02/43191003 – Višňová
tel. č.: 02/43639189 – Bratislavská

Kontakt na technickú podporu EduPage:
podpora@skolamalinovo.sk

Vedúca ŠKD:

Milada Poluchová
milada.poluchova@skolamalinovo.sk 
skd@skolamalinovo.sk

tel. č.: 02/45955141

Vedúca školskej jedálne:

Anna Horváthová

Kontakt pre informácie a objednávky: 0917 922 324
email: jedalen@skolamalinovo.sk

Pracovná doba: 7:00 h – 15:00 h

Špeciálna pedagogička:

Marcela Kyseľová

marcela.kyselova@skolamalinovo.sk

Elokované pracovisko – Školská:

Adresa:
Školská 11
900 45 Malinovo
tel. č.: 02/45955141

Zoznam zamestnancov:

pedagogickí zamestnanci:

I.A Zuzana Barmošová, Zuzana Malyaková  I.B Martina Karkošková, Henrieta Vyoralová I.C Žaneta Gužáková, Petra Legerská            II.C Magdaléna Mokrá, Milada Poluchová        II.D Anastázia Saltzerová, Ivana Poliaková 

nepedagogickí zamestnanci:                            Gabriela Gašparovičová                               Tibor Tóth

Elokované pracovisko – Višňová

Adresa:
Višňová 1755
900 45 Malinovo
tel. č.: 02/43191003

Zoznam zamestnancov:

pedagogickí zamestnanci:

II.A Edita Skácelová, Veronika Hlavová
II.B Lenka Marešová, Antónia Pivarčeková
III.A Monika Tvarusková, Viera Jurkovičová
III.B Viera Spišáková, Vilma Juhászová


nepedagogický zamestnanec:                           Iveta Kostolanská

Bratislavská 44

Adresa:
Bratislavská 44
900 45 Malinovo
tel. č.: 02/45955141

Zoznam zamestnancov:

pedagogickí zamestnanci:

III.C Helena Choborová, Monika Sziglová        IV.A Ľubica Boršová, Monika Lengyelová
IV.B Lucia Lacková, Monika Lengyelová
V.A Ivana Priesolová
V.B Rastislav Chobor
VI.A Katarína Dovcová
VI.B Mária Kapustová                                      VII.A Viera Lacková                                        VII.B Katarína Masárová                      špeciálna pedagogička – Marcela Kyseľová asistentka pedagóga  – Elfrida Spitzerová        Linda Lacková                                            Martina Sedláková                                   Viktória Dobosová                                      Lenka Pinkovská                                      Ladislav Kozák                                           Roman Vallo 

                                       
nepedagogickí zamestnanci:               Miroslava Kulštrunková                              Mária Strapáčová                                      Rozália Kurňavová                                       Anna Lukáčková                                        Robert Rajt

Prejsť na začiatok