KRÚŽKY 2020/2021

Organizované školou:

NEMECKÝ JAZYK

Vedúca krúžku Mgr. Lacková Viera

Štvrtok : 13,30 – 14,15 hod /Bratislavská 6.ročník/

Streda : 14,20 – 15,05 hod /Bratislavská 5.ročník/

POČÍTAČOVÝ KRÚŽOK

Vedúca krúžku Mgr. Mokrá Magdaléna

Utorok : 13,30 – 14,15 hod / Školská 1. ročník/ párny týždeň

Utorok : 14,15 – 15,00 hod / Školská 2. ročník/ párny týždeň

ŠIKOVNÍČEK

Vedúca krúžku Malyaková Zuzana

Streda : 16,00 – 17,00 hod /Višňová 1. ročník/

Vedúca krúžku Juhászová Vilma

Streda : 16,00 – 17,00 hod /Višňová 2. ročník/

ZVEDAVEC

Vedúca krúžku Bc. Vyoralová Henrieta

Pondelok : 16,00 – 17,00 hod / Školská  1. ročník/ párny týždeň

Pondelok : 16,00 – 17,00 hod / Školská 2. ročník/ nepárny týždeň

ŠPORTOVÝ KRÚŽOK

Vedúca krúžku Hlavová Veronika

Pondelok : 16,00 – 17,00 hod / Bratislavská 3. a 4. ročník – prebieha vonku/

 

Neorganizované školou:

ANGLICKÝ JAZYK

Vedúci krúžku: p. Howkins

Prejsť na začiatok