Spojená škola, Bratislavská 44, 90045 Malinovo

KRÚŽKY 2019/2020

Organizované školou:

NEMECKÝ JAZYK

Vedúca krúžku Mgr. Lacková

Streda : 13,25 – 14,10 hod /Bratislavská 5.ročník/

Streda : 14,15 – 15,00 hod /Bratislavská 4.ročník/

SPEVÁCKY KRÚŽOK

Vedúca krúžku Mgr. Gužáková

Utorok : 13.30 – 14.10 hod /Višňová 1. a 2. ročník/

Utorok : 14.20 – 15.00 hod /Školská 1. – 4. ročník/

VŠETKOVEDKO

Vedúca krúžku Mgr. Kapustová

Streda : 13.30 – 14.15 hod /Bratislavská III.C/

Streda : 14.15 – 15.00 hod /Bratislavská IV.B/

TURISTICKÝ KRÚŽOK

Vedúca krúžku Mgr. Boršová

stretnutia podľa dohody /3. a 4. ročník/

Vedúca krúžku Mgr. Tvarusková

stretnutia podľa dohody /3. a 4. ročník/

Neorganizované školou:

ŠPORTOVÝ KRÚŽOK

Vedúci krúžku: Mgr. Minčík

VÝTVARNÝ KRÚŽOK

Vedúca krúžku: p. Pavlikánová

ANGLICKÝ JAZYK

Vedúci krúžku: p. Howkins

NOVINÁRSKY KRÚŽOK

Vedúca krúžku: p. Volná

Prejsť na začiatok